Placówka funkcjonuje na prawach przedszkola publicznego i zostało wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Miasta Rumi pod Nr 8/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku na podstawie art. 82 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. 

Spełniamy wszystkie wymagania sanepidu i jesteśmy pod jego stałym nadzorem. 

Budynek naszego przedszkola został zakwalifikowany do grupy budynków ZL II, czyli takich jak żłobki i szpitale. 

Wszystkie zabawki zarówno w przedszkolu, jak i na podwórku są bezpieczne i atestowane. Placówka jest bezpieczna i przyjazna dziecku. 

Mieścimy się w Janowie, najbliższa okolica jest spokojna i odizolowana od miejskiego gwaru. Posiadamy przepiękny ogródek, wyposażony w plac zabaw. Pomieszczenia przedszkolne są odpowiednio wyposażone i kolorowe by stymulować, wspierać i kształtować rozwój i zainteresowania dzieci.       

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 

W przedszkolu funkcjonują dwie grupy, jedna licząca 12 dzieci oraz druga licząca 16 dzieci. Właśnie tak nieliczne grupy pozwalają nam na indywidualizację pracy i dobry kontakt z każdym dzieckiem.

       Oferujemy różnorodne metody dydaktyczne, bogatą ofertę zajęć dodatkowych i edukację poprzez zabawę w oparciu o podstawę programową MEN. Dodatkowo mamy stałą opiekę logopedyczną, żeby od samego początku zapobiegać wadom wymowy.