1. Czesne w zależności od długości pobytu dziecka w przedszkolu:
– 9 godzin dziennie
– 5 godzin dziennie

Czesne obejmuje :

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone w oparciu o podstawę programową MEN,
Język angielski,
Zajęcia taneczne
Gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami piłki nożnej
Logopedia,
Imprezy dla dzieci, przedstawienia teatralne, warsztaty naukowe.

2. Wpisowe: opłata jednorazowa - 100zł

3. Wyżywienie:
- w placówce przewidziany jest catering obejmujący; obiad, podwieczorek, oraz napoje – od 6.00zł do 9.00zł dziennie w roku szkolnym 2022/2023. Koszty posiłków odliczane są podczas nieobecności dzieci. Śniadanie dzieci przynoszą z domu.